Çağrı Listesi

Destek Başlığı Son Başvuru Kuruluş Ana Program Program Alt Program
H2020-SESAR-2019-1 : SESAR 2020 IR-VLD WAVE 2 2019-04-16 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-MSCA-RISE-2019 : Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange 2019-04-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-CS2-CFP09-2018-02 : Clean Sky 2 Call for Proposals 09 2019-02-06 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-SWFS-Prize-2019 : EU Prize for Women Innovators 2019-01-16 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
ERC-2019-PoC : Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant 2019-09-19 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020 : EGNSS market uptake 2019-2020 2020-03-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-MSCA-ITN-2019 : Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks 2019-01-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-INFRAINNOV-2019-2020 : Demonstrating the role of Research Infrastructures in the translation of Open Science into Open Innovation 2019-04-25 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-JTI-IMI2-2018-16-single-stage : H2020-JTI-IMI2-2018-16-single-stage 2018-10-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-JTI-IMI2-2018-15-two-stage : H2020-JTI-IMI2-2018-15-two-stage 2019-05-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
HP-PJ-02-2018 : Call for Proposals for Projects 2018 - Implementation of best practices to promote health and prevent non-communicable diseases and to reduce health inequalities 2018-09-13 Avrupa Birliği - Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı
H2020-Space-EICPrize-2019 : EIC Horizon Prize for 'European Low-Cost Space Launch' 2021-06-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
COS-TOURSYN-2018-3-01 : Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Tourism Products : Exploiting Synergies between Tourism and Cultural and Creative Industries (GRO/SME/18/C/064) 2018-07-19 Avrupa Birliği - Horizon 2020 İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar
ERC-2018-ADG : Call for proposals for ERC Advanced Grant 2018-08-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-FETHPC-2018-2020 : FET Proactive – High Performance Computing 2019-09-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
H2020-WIDESPREAD-2018-2020 : WIDESPREAD 2018-11-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-CS2-CFP08-2018-01 : Clean Sky 2 Call for Proposals 08 2018-07-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
1003-SBB-AILE-2018-1 : Boşanma 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-AILE-2018-2 : Aile İçi Şiddet 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-EGTM-2018-1 : Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-EGTM-2018-2 : Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-EKBY-2018-1 : Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-EKBY-2018-2 : Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-KENT-2018-1 : Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-KLTR-2018-1 : Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-TARH-2018-1 : Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-GDA-TRLA-2018-1 : Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
1003-BIT-AKAY-2018-1 : Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-BBIL-2018-1 : Performans Artırmaya Yönelik Araştırmalar 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-BGUV-2018-1 : Elektronik Hizmetlerde Güvenlik 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-EOGR-2018-1 : Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2018-1 : Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-GOMS-2018-1 : Gömülü Yazılımlar 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-KNTM-2018-1 : İleri Araştırmalar 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-MNOE-2018-1 : Minyatür MEMS Anten Dizileri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-ROME-2018-1 : İleri Düzey Robotik Araştırmalar 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-MAK-OTOM-2018-1 : İleri Kontrol Sistem Tasarımları 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Makine-İmalat
1003-MAK-ROME-2018-1 : Robot Tasarımı ve Mimarisi 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Makine-İmalat
1003-OTO-BTRY-2018-1 : Şarj Ekosistemi Teknolojileri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-SAB-BMED-2018-1 : Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-ENE-BORT-2018-1 : Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-GUNS-2018-1 : Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-HPIL-2018-1 : Hidrojen Değer Zinciri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-KOMR-2018-1 : Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-YENI-2018-1 : Biyoenerji 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-HVU-UCAK-2018-1 : Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Havacılık-Uzay
1003-OTO-BTRY-2018-2 : Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-OTO-MALZ-2018-1 : Enerji ve Maliyet Etkin Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-BIT-GRFN-2018-1 : Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-ENE-NKLR-2018-1 : Nükleer Güvenlik 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-SAB-ASIT-2018-1 : Kanser Aşısı 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-HZMT-2018-1 : Biyoistatistik 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-ILAC-2018-1 : Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-KLNK-2018-1 : Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-TANI-2018-1 : Yenilikçi Tanı Kitleri 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-TTIP-2018-1 : Kardiyovasküler Hastalıklar 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-TTIP-2018-2 : Nadir Hastalıklar 2018-02-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
H2020-WF-2018-2020 : Widening Fellowships 2018-09-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-MSCA-COFUND-2018 : Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes 2018-09-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-IF-2018 : Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018-09-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-ECSEL-2018-3-CSA-Industry4E-one-stage : CSA for Lighthouse Initiative Industry 4.E 2018-05-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Kesişen Aktiviteler (odak alanları) Kesişen Aktiviteler (odak alanları
H2020-ECSEL-2018-4-CSA-MobilityE-one-stage : CSA for Lighthouse Initiative Mobility.E 2018-05-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Kesişen Aktiviteler (odak alanları) Kesişen Aktiviteler (odak alanları
H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 : Security 2019-08-22 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-SU-DS-2018-2019-2020 : Digital Security 2018-08-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-JTI-IMI2-2018-14-two-stage : H2020-JTI-IMI2-2018-14-two-stage 2018-12-11 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage : H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage 2018-04-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Kesişen Aktiviteler (odak alanları) Kesişen Aktiviteler (odak alanları
H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020 : Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities 2019-08-22 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage : H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage 2018-04-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Kesişen Aktiviteler (odak alanları) Kesişen Aktiviteler (odak alanları
H2020-European-i-capital-Prize-2018 : The European Capital of Innovation Award (iCapital) 2018-06-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-SU-ICT-2018-2020 : Cybersecurity 2018-05-29 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
HP-PJ-2018 : Call for Proposals for Projects 2018 2018-04-26 Avrupa Birliği - Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı
H2020-JTI-FCH-2018-1 : FCH2 JU call for proposals 2018 2018-04-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
3501-Kariyer Geliştirme 2018-03-02
1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Programı 2018-03-02
1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2018-03-02
İSTKA/2018/YMP 2018-03-23 İstanbul Kalkınma Ajansı ISTKA - Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ISTKA - Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı
İSTKA/2018/GMP 2018-03-22 İstanbul Kalkınma Ajansı ISTKA - Girişimcilik Mali Destek Programı Girişimcilik Mali Destek Programı ISTKA - Girişimcilik Mali Destek Programı
İSTKA/2018/ÇVG 2018-03-21 İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA Mali Destek Programları Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ISTKA-Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
1007-GTHB-2018-01: TÜBİTAK KAMAG 2017 2018-03-02 TÜBİTAK KAMAG 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri (KAMAG) 1007-Tarım
1007-GTHB-2018-03: TÜBİTAK KAMAG 1007 2018-03-02 TÜBİTAK KAMAG 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri (KAMAG) 1007-Tarım
1007-GTHB-2018-02: TÜBİTAK KAMAG 1007 2018-03-02 TÜBİTAK KAMAG 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri (KAMAG) 1007-Tarım
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE 2018-03-21
H2020-BigDataPrize-2017 : Inducement prize: Big Data technologies 2018-01-31 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
H2020-SwafS-2018-2020 : Science with and for Society 2018-04-10 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
H2020-INFRAEOSC-2018-2020 : Implementing the European Open Science Cloud 2018-03-22 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-INFRAIA-2018-2020 : Integrating and opening research infrastructures of European interest 2019-03-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-INFRASUPP-2018-2020 : Support to policy and international cooperation 2019-03-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-INFRAEDI-2018-2020 : European Data Infrastructure 2018-03-22 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-INFRADEV-2018-2020 : Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures 2018-03-22 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage : H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage 2018-02-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019 : Horizon Prize for Social Innovation in Europe 2019-02-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-CS2-CFP07-2017-02 : Clean Sky 2 Call for Proposals 07 2018-02-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-FETPROACT-2018-2020 : FET Proactive – Boosting emerging technologies 2018-12-18 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
ERC-2018-COG : Call for proposals for ERC Consolidator Grant 2018-02-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
ERC-2018-COG 2018-02-15
H2020-FETOPEN-2018-2020 : FET Open – Novel ideas for radically new technologies 2020-10-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 : SME Instrument 2018-02-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
H2020-MSCA-NIGHT-2018 : European Researchers' Night 2018-02-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-SC5-2018-2019-2020 : Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) 2019-02-19 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 : SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 2018-03-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 : Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris Agreement 2018-02-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler
H2020-SC1-BHC-2018-2020 : Better Health and care, economic growth and sustainable health systems 2018-04-18 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-SC1-DTH-2018-2020 : Digital transformation in Health and Care 2018-04-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 : Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care 2018-04-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 : MIGRATION 2018-03-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INNOSUP-2018-2020 : For a better innovation support to SMEs 2019-08-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 : GOVERNANCE FOR THE FUTURE 2020-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020 : FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY 2019-09-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-EUK-2018 : EU-Korea Joint Call 2018-01-31 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
H2020-DT-ART-2018-2019-2020 : 2018-2020 Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport 2019-04-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020 : INDUSTRIAL SUSTAINABILITY 2019-01-22 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-RUR-2018-2020 : Rural Renaissance 2018-02-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-EUJ-2018 : EU-Japan Joint Call 2018-01-31 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
H2020-DT-2018-2020 : Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms 2018-11-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
H2020-LC-GV-2018-2019-2020 : Building a low-carbon, climate resilient future: Green Vehicles 2019-04-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-SPACE-2018-2020 : Space 2018-2020 2020-03-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-SFS-2018-2020 : Sustainable Food Security 2019-01-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-ICT-2018-2020 : Information and Communication Technologies 2018-11-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 : BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 2020-02-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 : TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY 2018-01-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-MG-2018-2019-2020 : 2018-2020 Mobility for Growth 2019-09-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-FETFLAG-2018-2020 : FET FLAGSHIPS – Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges 2018-02-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
H2020-BG-2018-2020 : Blue Growth 2019-01-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-MSCA-ITN-2018 : Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks 2018-01-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
Ufuk2020 Marie S. Curie “Yenilikçi Eğitim Ağları” (MSCA ITN) 2018 Yılı Çağrısı 2018-01-17
TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) - ‘Siber Güvenlik’ Alanında ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’ Çağrısı 2018-01-08
4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı 2018-01-22
4004- DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI 2017-11-30
İnovasyon Tedarik Brokeri: Kamunun İnovasyon Satın Alımlarını Kolaylaştıracak Bağlantıların Oluşturulması 2018-01-04
H2020-OnlineSecurityPrize-2017 : Inducement prize: Online security - Seamless personal authentication 2018-09-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
ERC-2018-PoC : Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant 2018-04-18 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
1003-SUA-ARTM-2017-2 Sudaki Mikrokirletici ve Mikrobiyal Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ekonomik Arıtım Süreç ve Sistemlerinin Geliştirilmesi 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Su
1003-SBB-EKBY-2017-2 Etkin ve Büyüme Odaklı Kamu Politikaları 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-EGTM-2017-2 Gerçek Yaşam Temelli Materyaller 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SAB-TCHZ-2017-2 Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-BMLZ-2017-2 Doku Mühendisliği 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-OTO-MALZ-2017-2 Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-OTO-HEAT-2017-2 Araç Dinamiği ve Kontrolü 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-GDA-ISLM-2017-2 Kuru Meyve ve Sebze Üretim Teknolojileri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
1003-GDA-GTHU-2017-2 Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
1003-ENE-GUNS-2017-2-2 Yeni Nesil Güneş Enerji Sistemleri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-GUNS-2017-2-1 Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Teknolojileri 2017-10-06
1003-ENE-EVSA-2017-2 Sanayi Süreçlerinde Enerji Hasatlaması - Termoelektrik Modüller 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-EVKN-2017-2 Binalar ve Sanayi Proseslerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-DEPO-2017-2 Enerji Depolama Malzemeleri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-BIT-VERI-2017-2 Yenilikçi Veritabanı Yönetim Sistemleri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-MNOE-2017-2-2 Ataletsel Ölçüm Birimleri (IMU) 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-MNOE-2017-2-1 MEMS/NEMS Tabanlı Sensörler ve Yonga-Üstü-Laboratuvar Analiz Sistemleri 2017-10-06
1003-BIT-MILT-2017-2 İçerik Bilinçli Ağ Teknolojileri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-GOMS-2017-2 Haberleşme Teknolojileri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2017-2 Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-BGUV-2017-2 Akıllı Sistem ve Ortamlarda Güvenlik Teknolojileri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-BBIL-2017-2 Birlikte Çalışabilirlik 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-AKAY-2017-2 İleri Yazılım Mühendisliği Araç ve Yöntemleri 2017-10-06 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
ERC-2018-STG : Call for proposals for ERC Starting Grant 2017-10-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-JTI-IMI2-2017-11-single-stage : H2020-JTI-IMI2-2017-11-single-stage 2017-10-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-JTI-IMI2-2017-12-two-stage : H2020-JTI-IMI2-2017-12-two-stage 2017-10-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
1511-SAB-TANI-2016-1-Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama ve Tanı Kitleri 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Sağlık
1511-SAB-ESAG-2016-2-Evde Hasta Bakımına Yönelik Biyomedikal Ekipmanların Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Sağlık
1511-SAB-BMED-2016-2-Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Eğitim Destek Simülatörlerinin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Sağlık
1511-OTO-URTM-2016-2-Otomotiv Sektörünün İhtiyaçlarına Cevap Verecek Modüler, Esnek, Akıllı Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Otomotiv
1511-OTO-MALZ-2016-2-Polimer Kompozit Malzemelere Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Otomotiv
1511- OTO-GOMS-2016-2-V2X Haberleşme Katmanlarına Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Otomotiv
1511-OTO-HEAT-2016-2-Elektrikli ve Hibrit Araçlar için Batarya ve Enerji Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Otomotiv
1511-MMD-METL-2016-1-Düşük Tenörlü Krom, Mangan ve Demir Cevherlerinin Zenginleştirilmesi ve/veya Değerlendirilmesine Yönelik Teknolojilerinin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Metal ve Madencilik
1511-OTO-AKUT-2016-2-Konsept Araçların Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Otomotiv
1511-MAK-TZGH-2016-2-Takım Tezgahları ve Aparatları-Yenilikçi Pres Sistemleri 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Makina İmalat
1511-MAK-ROME-2016-2-Servo Motor Teknolojileri 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Makina İmalat
1511-MAK-OTOM-2016-2-Güvenli İmalat Hatları 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Makina İmalat
1511-MAK-IMLT-2016-2-Esnek ve Akıllı İmalat Sistemleri 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Makina İmalat
1511-KMY-ANAK-2016-1-Endüstriyel Ana Kimyasalların/Etken Maddelerin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Kimya
1511-HVU-UCAK-2016-2-İnsansız Hava Araçları için Aviyonik, Görüntü Alma ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Havacılık ve Uzay
1511-GDA-TABA-2016-1-Tarla ve Bahçe Ürünleri 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Gıda
1511-GDA-BIYO-2016-2-Gıda Sanayine Yönelik Biyoteknolojik Ürün ve Süreçlerin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Gıda
1511-GDA-GGUV-2016-2-Gıda Güvenliği için Yenilikçi Teknolojiler 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Gıda
1511-ENE-GUNS-2016-2-Güneş Hücreleri için Üretim Süreçlerinin Geliştirilerek Pilot Üretim Hattının Kurulması 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Enerji
1511-ENE-KOMR-2016-2-Kömür Yakma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Demonstrasyonu 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Enerji
1511-ENE-EVSA-2016-2-Sanayide Enerji Verimliliğine Yönelik ORC Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Demonstrasyonu 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Enerji
1511-ENE-EVKN-2016-2-Endüstriyel LED Armatür, Sürücü ve Otomasyonunun Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Enerji
1511-ENE-EVSA-2016-1-IE3 ve Üstü (IE4) Standartlarına Uygun Yüksek Verimli Elektrik Motor Üretimi için Tasarım ve Optimizasyon Yazılımlarının Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Enerji
1511-BIT-MUYG-2016-2-Yeni Nesil Mobil Uygulama Geliştirme, Koşturma ve Test Ortamları 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-MNOE-2016-2-Termal Kameralar ve Detektör Dizinlerinin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-MILT-2016-2-Yenilikçi Heterojen Mobil Ağ Teknolojileri 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-GNBT-2016-2-Akıllı Optik ve Kablosuz Ağ Teknolojileri 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-GOMS-2016-2-Anayurt Güvenliği Odaklı Gömülü Haberleşme Sistemleri 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-EKRN-2016-1-3-Yeni Nesil Ekran Teknolojileri Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-EKRN-2016-1-2-LED ve OLED Ekran Teknolojileri için Malzeme Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-EKRN-2016-1-1-Tüketici Elektroniği ve Savunma Sanayi Uygulamaları için OLED Ekran Teknolojisi Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-BBIL-2016-2-Bulut Bilişim-İmalat Sektörüne ve Üretime Yönelik Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi 2017-08-18 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
EIG CONCERT - Japan 2017 Ortak Çağrısı 2017-07-14 European Union and Japan EIG CONCERT-Japan European Interest Group (EIG) CONCERT - Japan Programme EIG CONCERT - Japan: Efficient Energy Storage and Distribution Joint Call
ERA.Net RUS PLUS 2017 Çağrısı 2017-07-04 Avrupa Birliği ve Rusya ERA.Net RUS PLUS ERA.Net RUS PLUS Ortak Çağrı ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında Ortak Çağrı
Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı - Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 2017-06-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı - Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı - Proje Çağrısı
LEAP-Agri Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği Çağrısı 2017-06-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 LEAP-Agri: Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği LEAP-Agri: Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği Çağrısı LEAP-Agri Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği 2017 Çağrısı
ERC-2017-ADG : Call for proposals for ERC Advanced Grant 2017-08-31 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-MSCA-IF-2017 : Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017-09-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-COFUND-2017 : Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes 2017-09-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
COS-TOURCCI-2017-3-03 : Supporting the Promotion and Development of Transnational Thematic Tourism Products Linked to Cultural and Creative Industries 2017-06-29 Avrupa Birliği - Horizon 2020 İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar
H2020-ALTFI-2017 : Improving access by innovative SMEs to alternative forms of finance 2017-09-07 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
H2020-FETFLAG-2016-2017 : FET FLAGSHIPS – Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges 2017-09-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
COS-EYE-2017-4-01 : Erasmus for Young Entrepreneurs 2017-06-07 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Girişimcilerin Desteklenmesi Girişimcilerin Desteklenmesi Girişimcilerin Desteklenmesi
HP-PJ-2017 : Call for Proposals for Projects 2017 2017-06-15 Avrupa Birliği - Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı
H2020-European-i-capital-Prize-2017 : European Capital of Innovation prize 2017-06-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-CS2-CFP06-2017-01 : Clean Sky 2 Call for Proposals 06 2017-06-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage : H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage 2017-01-10 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage : H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage 2017-09-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Kesişen Aktiviteler (odak alanları) Kesişen Aktiviteler (odak alanları
H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage : H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage 2017-05-11 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Kesişen Aktiviteler (odak alanları) Kesişen Aktiviteler (odak alanları
1003-SBB-KENT-2017-1 Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-EKBY-2017-1 Ar-Ge ve Yenilik Politikaları (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-EGTM-2017-1 Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SAB-TTIP-2017-1 Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-KLNK-2017-1 İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-ILAC-2017-1 Biyoteknolojik İlaç Molekülleri ve Ürünleri (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-ASIT-2017-1 Viral Hastalıklara Karşı Aşılar (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-OTO-MALZ-2017-1 Mühendislik Plastikleri (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-MAK-TSRM-2017-1 İleri Makina Tasarım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Makine-İmalat Teknolojileri
1003-KMY-ANAK-2017-1 Yenilikçi Mühendislik Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Kimya
1003-GDA-TRLA-2017-1 Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
1003-GDA-TGUV-2017-1 İyi Tarım Uygulamaları ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
1003-ENE-YENI-2017-1 Jeotermal Enerji Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-KOMR-2017-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Gazlaştırma Teknolojileri (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-HPIL-2017-1 Katı Oksit Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-BIT-ROME-2017-1 İnsan Makina Etkileşimi (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-GOMS-2017-1 Araçlar ve Güvenilirlik (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2017-1 Nano İletişim Teknolojileri (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-EKRN-2017-1 Yenilikçi Ekran Teknolojileri (1.Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-BGUV-2017-1 Kriptoloji (1.Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-BBIL-2017-1 Bulut Bilişim Mimarileri (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-AKAY-2017-1 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri (1. Aşama) 2017-02-17 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
H2020-MSCA-NCP-2017 : Trans-national cooperation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points 2017-06-29 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-CleanAir-2015 : Horizon Prize – Materials for clean air 2018-01-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-JTI-FCH-2017-1 : FCH2 JU call for proposals 2017 2017-04-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage : H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage 2017-09-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage : H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage 2018-03-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-CS2-CFP05-2016-03 : Clean Sky 2 Call for Proposals 05 2017-03-09 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-CS2-CPW04-2016-01 : Clean Sky 2 Call for Core partners Wave 4 2017-03-09 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-SESAR-2016-2 : SESAR 2020 Exploratory Research and Very Large Scale Demonstrations Open Call 2017-03-22 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
HP-PJ-06-2016 : Rare diseases - support for New Registries 2017-03-21 Avrupa Birliği - Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı HP-PJ-06-2016
H2020-S2RJU-2017 : Shift2Rail JU call for proposals 2017 2017-03-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-MSCA-RISE-2017 : Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange 2017-04-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
EuroNanoMed III Projesi 2017 Yılı Çağrısı 2017-01-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 ERA-NET ERA-NET Nanotıp Avrupa Nanotıp Yenilikçi Araştırma & Teknoloji Geliştirme Projeleri
ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı 2017 2017-02-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 ERA-NET ERA-NET Nadir Hastalıklar (E-Rare) Projesi Nâdir Hastalıklarda Yenilikçi Terapiler İçin Uluslararası Araştırma Projeleri
CoBioTech 2016 Proje Çağrısı 2017-03-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 ERA-NET ERA-NET Cofund Projesi ERA-Net Cofund on Biotechnologies ERA CoBioTech
H2020-EO-2017 : Earth Observation 2017-03-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-GALILEO-GSA-2017 : Applications in Satellite Navigation – Galileo – 2017 2017-03-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-EUB-2017 : EU-Brazil Joint Call 2017-03-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
ERC-2017-COG : Call for proposals for ERC Consolidator Grant 2017-02-09 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
ERC-2017-PoC : Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant 2017-04-25 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-MSCA-ITN-2017 : Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks 2017-01-10 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
Yenilikçiler için “Tarımsal Gıda Zincirinde Eko-Verimlilik” Konulu Çağrı 2016-10-31 Avrupa Birliği - 7. ÇP Akdeniz Araştırma ve Yenilik İşbirliği Akdeniz Bilim, Politika, Araştırma ve Yenilik Geçidi - MED-SPRING Tarımsal Gıda Zincirinde Eko-Verimlilik
2545-TÜBİTAK-Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) Ortak Proje Başvuru Çağrısı 2016-10-27 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Fransa ile Ortak Proje TÜBİTAK-Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR)
ERC-2017-STG : Call for proposals for ERC Starting Grant 2016-10-18 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-FETHPC-2016-2017 : FET Proactive – High Performance Computing 2017-09-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
ERA-NET Photonic Sensing Cofund Projesi Çağrısı 2016-11-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 ERA-NET ERA-NET Cofund Projesi ERA-NET Photonic Sensing Cofund Projesi
H2020-INFRAINNOV-2016-2017 : Fostering the innovation potential of Research Infrastructures 2017-03-29 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
TÜBİTAK – BRITISH COUNCIL Kâtip Çelebi–Newton Fonu, İkili İşbirliği Çağrısı 2016-10-31 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Birleşik Krallık ile İkili İşbirliği TÜBİTAK ve British Council
2537 - TÜBİTAK ile CAS (Çek Cumhuriyeti) İkili İşbirliği Çağrısı 2016-09-08 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Çek Cumhuriyeti ile İkili İşbirliği TÜBİTAK ve Çek Bilimler Akademisi (CAS)
H2020-IND-CE-2016-17 : Industry 2020 in the Circular Economy 2016-01-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Kesişen Aktiviteler (odak alanları) Kesişen Aktiviteler (odak alanları
H2020-CIP-2016-2017 : CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 2017-08-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-SEC-2016-2017 : SECURITY 2016-08-25 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-MSCA-COFUND-2016 : Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes 2016-09-29 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
2508 - TÜBİTAK ile ARRS (Slovenya) İkili İşbirliği Çağrısı 2016-09-29 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Slovenya ile İkili İşbirliği TÜBİTAK ile ARRS (Slovenya)
Türkiye - İspanya EUREKA Ortak Çağrısı 2016-10-06 EUREKA EUREKA TÜBİTAK - EUREKA Türkiye - İspanya EUREKA Çağrısı
H2020-SC5-2016-2017 : Greening the Economy 2017-09-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler
H2020-LCE-Prizes-2016-02 : Horizon Prize – Low Carbon Energy Inducement Prizes 2016 - PHOTOVOLTAICS MEETS HISTORY 2018-09-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-LCE-Prizes-2016-01 : Horizon Prize – Low Carbon Energy Inducement Prizes 2016 - Low Carbon Hospital 2019-04-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EO-2016 : Earth Observation 2016-03-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-SpectrumPrize-2015 : Horizon Prize – Collaborative Sharing of Spectrum 2015-12-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017 : ENGAGING TOGETHER GLOBALLY 2017-02-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
1511-SAB-BMED-2016-1-2 Kapsül Görüntüleme Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Sağlık
1511-SAB-BMED-2016-1-1 Nitelikli Hasta Başı Monitörünün Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Sağlık
1511-OTO-MALZ-2016-1 Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Otomotiv
1511-OTO-GOMS-2016-1 V2X Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Otomotiv
1511-OTO-AKUT-2016-1 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Benzetim (Simülasyon) Sistemlerinin Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Otomotiv
1511-MAK-AKIS-2016-1 Akışkan Gücü Sistemleri-Güç Transfer Üniteleri 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Makina İmalat
1511-MAK-IMLT-2016-1 İmalat Teknolojileri-Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojileri 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Makina İmalat
1511-MAK-KTAS-2016-1 Kalıp Tasarımı ve İmalatı-İleri Kalıp Teknolojileri 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Makina İmalat
1511-MAK-ROME-2016-1 CNC İşleme Merkezi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Makina İmalat
1511-ENE-KOMR-2016-1 Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma ve Uygulama Teknolojilerinin Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Enerji
1511-ENE-GUNS-2016-1-2 Güneş Enerjisinin Depolanması Aşamasında Kullanılmak Üzere Bina Entegrasyonunun Sağlanacağı Sistemler için Yüksek Verimli, Maliyet Etkin, Uzun Ömürlü Yenilikçi Malzeme/ Malzemelerin Üretilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Enerji
1511-ENE-GUNS-2016-1-1 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzeme ve Teknolojilerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Enerji
1511-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı, Akıllı Şebekeler Alanlarında Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Enerji
1511-BIT-BBIL-2016-1 Sektörel Uygulamalar ve Hizmetlerin Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-AKAY-2016-1 Sektörel İş Zekâsı ve İş Akış Araçları 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-MNOE-2015-2 Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-BGUV-2016-1 Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-GNBT-2016-1 Yeni Nesil İnternet (Mobil İletişim)Teknolojileri – 5G 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1511-BIT-GOMS-2016-1 Seçilmiş Alanlarda Akıllı Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi 2016-08-26 TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri 1511-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
2555 TÜBİTAK- Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı (SRNSF) Çağrısı 2016-09-23 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Gürcistan ile İkili İşbirliği TÜBİTAK - SRNSF (Gürcistan)
H2020-SMEInst-2016-2017 : Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017 2017-02-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
ACT ERA-NET Cofund Projesi 2016 Yılı Çağrısı 2016-09-07 Avrupa Birliği - Horizon 2020 ERA-NET ACT ERA-NET Cofund Projesi ACT ERA-NET Cofund Projesi 2016 Yılı Çağrısı
2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı 2016-09-08 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Japonya ile İkili İşbirliği TÜBİTAK - JSPS (Japonya)
H2020-FoodScannerPrize-2015 : Horizon Prize - Food Scanner 2016-03-09 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
HP-PJ-2016 : Call for Proposals for Projects 2016 2016-06-03 Avrupa Birliği - Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı Üçüncü Sağlık Programı HP-PJ-2016
H2020-ICT-2016-2017 : Information and Communication Technologies Call 2017-04-25 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage : H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage 2016-09-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage
H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage : H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage 2016-05-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage
H2020-MSCA-IF-2016 : Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2016-09-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-DRS-2014-2015 : Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate change 2014-08-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler
H2020-FCT-2014-2015 : Fight against crime and Terrorism 2015-08-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-FCT-2014-2015 : Fight against crime and Terrorism 2015-08-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-FETOPEN-2016-2017 : FET-Open – Novel ideas for radically new technologies 2017-09-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
H2020-FETOPEN-2016-2017 : FET-Open – Novel ideas for radically new technologies 2017-09-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
H2020-BG-2016-2017 : Blue Growth - Demonstrating an ocean of opportunities 2016-09-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-BB-2016-2017 : Bio-based innovation for sustainable goods and services - Supporting the development of a European Bioeconomy 2017-09-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
ERC-2016-ADG : Call for proposals for ERC Advanced Grant 2016-09-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-SFS-2016-2017 : Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains 2017-09-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-RUR-2016-2017 : Rural Renaissance - Fostering innovation and business opportunities 2017-09-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-ART-2016-2017 : 2016-2017 Automated Road Transport 2017-01-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-MG-2016-2017 : 2016-2017 Mobility for Growth 2017-01-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-BirthDayPrize-2016 : Horizon Prize - Birth Day 2017-09-06 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-HOA-01-2015 : Horizon Prize - Better use of Antibiotics 2016-08-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
Türkiye – Birleşik Krallık Sanayi İşbirliği Çağrısı 2016-09-09 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Birleşik Krallık ile İkili İşbirliği TÜBİTAK - Birleşik Krallık
TÜBİTAK- Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) Çağrısı 2016-07-04 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Güney Kore ile İkili İşbirliği TÜBİTAK- NRF (Güney Kore)
ERA-Net Smart Grids Plus 2016 2. Proje Çağrısı 2016-06-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 ERA-NET ERA-Net Smart Grids Plus ERA-Net Smart Grids Plus 2016
TÜBİTAK-NIH 2554 “Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler” İkili İşbirliği 3. Çağrı 2016-07-05 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Amerika Birleşik Devletleri National Institute of Health (NIH) ile İkili İşbirliği TÜBİTAK - NIH
TÜBİTAK – Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) Ortak Proje Çağrısı 2016-07-15 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Fas ile İkili İşbirliği TÜBİTAK – CNRST (Fas)
ERA-NET Cofund WaterWorks 2016 2016-04-19 Avrupa Birliği - 7. ÇP ERA-NET ERA-NET Su ERA NET-Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi
ERA-NET HDHL Cofund Projesi 2016-04-19 Avrupa Birliği - 7. ÇP ERA-NET ERA-NET HDHL Biomarkers for nutrition and health
1003-BIT-MILT-2016-1 Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Şebekeleri için Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-GUNS-2016-1 Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birleşik Elektrik Üreten Sistemler - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-EVSA-2016-1 Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-KOMR-2016-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknolojileri - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-EVKN-2016-1 Maliyet Etkin Enerji Verimli Binalar - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-KMY-KMYM-2016-1 Yerli Bitki Kaynaklarında (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Kimya
1003-ENE-BORT-2016-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-MAK-ROME-2016-1 Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Makine-İmalat Teknolojileri
1003-BIT-VERI-2016-1 Yenilikçi Bilgi Keşif Yöntemleri - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-OTO-HEAT-2016-1 İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-BIT-ROME-2016-1 Yeni Nesil Robot Sistemlerine Yönelik Araştırmalar - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-OTO-MALZ-2016-1 Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Çelikler - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-SAB-BMED-2016-1 Biyoenstrümantasyon Sistemleri - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-BMLZ-2016-1 Nanobiyoteknoloji - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-BIT-MNOE-2016-1 Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıt ve Sistemler - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-SAB-TANI-2016-1 Kanser Tanısı - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-TTIP-2016-1 Moleküler Tıp - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SBB-AILE-2016-1 Aile İçi Şiddet - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-EKBY-2016-1 Rekabetçiliği Etkileyen Faktörler - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-BIT-GOMS-2016-1-2 İşlemci Mimarileri - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-SUA-YNTM-2016-1 Su Kaynaklarını Etkileyen Faktörler - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Su
1003-BIT-GOMS-2016-1-1 Kullanıcı Arayüzleri - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2016-1 Geleceğin İnterneti - 1.Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-BGUV-2016-1 Siber Güvenlik - 1. Aşama 2016-04-01 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017 : Reversing Inequalities And Promoting Fairness 2017-02-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 : Co-Creation For Growth And Inclusion 2017-02-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-JTI-FCH-2016-1 : FCH2 JU call for proposals 2016 2016-05-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-FETPROACT-2016-2017 : FET Proactive – Boosting emerging technologies 2016-04-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 : UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE 2017-02-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-MSCA-COFUND-2015 : COFUND - Co-funding of Regional, National and International Programmes 2015-10-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-GARRI-2014-2015 : Call for developing governance for the advancement of Responsible Research and Innovation 2014-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
H2020-S2RJU-2015-01 : SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR PROPOSALS 2015 2016-03-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-SEAC-2014-2015 : Call for making science education and careers attractive for young people 2015-09-16 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
H2020-ISSI-2014-2015 : Call for integrating Society in Science and Innovation 2014-10-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
H2020-SMEInst-2014-2015 : Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 1 and 2, 2014-2015 2014-10-09 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
KAMAG: Elektrikli Anahat Lokomotifi Tasarımı ve Prototip İmalatı 2016-03-11 TÜBİTAK KAMAG 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri (KAMAG) 1007-Ulaşım
KAMAG: TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu 2016-03-11 TÜBİTAK KAMAG 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri (KAMAG) 1007-Ulaşım
ERANET INCOMERA 2016 Çağrısı 2016-04-15 Avrupa Birliği - 7. ÇP ERA-NET ERANET INCOMERA ERANET INCOMERA 2016 Proje Çağrısı
ERA-CVD Projesi 2016 Yılı Çağrısı 2016-03-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 ERA-NET ERA-CVD ERA-CVD 2016
ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2016 Çağrısı 2016-03-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 ERA-NET ERA-NET NEURON ERA-NET NEURON 2016 Çağrısı
ERA-NET Akıllı Kentsel Sistemler Çağrısı 2016-09-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 ERA-NET ERA-NET ENSUF JPI Urban Europe
1005 Mart 2016 2016-03-04 TÜBİTAK ARDEB 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 1005 Mart 2016
3501 Mart 2016 2016-03-04 TÜBİTAK ARDEB 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 3501 Mart 2016
1001 Mart 2016 2016-03-04 TÜBİTAK ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 1001 Mart 2016
İSTKA Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı 2016-03-23 İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA Mali Destek Programları Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı İSTKA/2016/YNY
İSTKA Girişimcilik Mali Destek Programı 2016-03-22 İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA Mali Destek Programları Girişimcilik Mali Destek Programı İSTKA/2016/GRM
İSTKA Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı 2016-03-21 İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA Mali Destek Programları Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı İSTKA/2016/ÇGE
EMBO Genç Araştırmacı Programı 2016-04-01 TÜBİTAK Uluslararası Destekler Çok Taraflı Programlar Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) Destekleri
EMBO Yerleşim Desteği Programı 2016-04-15 TÜBİTAK Uluslararası Destekler Çok Taraflı Programlar Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) Destekleri
ERA-NET SusAn Projesi Çağrısı Açıldı 2016-03-29 TÜBİTAK Uluslararası Destekler ERA-NET SusAn Hayvancılık
H2020-INFRASUPP-2016-2017 : Support to policy and international cooperation 2016-03-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-INFRAIA-2016-2017 : Integrating and opening research infrastructures of European interest 2016-03-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-INFRAINNOV-2016-2017 : Fostering the innovation potential of Research Infrastructures 2017-03-29 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-EINFRA-2016-2017 : E-Infrastructures 2016-09-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
H2020-INFRADEV-2016-2017 : Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures 2016-03-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-yapılar
JUST-2015-JCOO-AG : Call for proposals for action grants 2015 – Judicial cooperation in civil or criminal matters 2016-01-19 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Hukuki ya da cezai konularda adli işbirliği Adli işbirliği Diğer(Adli işbirliği
H2020-INNOSUP-2016-2017 : For a better innovation support to SMEs 2016-01-19 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
H2020-FTIPilot-2015-1 : Fast Track to Innovation Pilot 2015-12-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İnnovasyona Hızlı Geçiş İnnovasyona Hızlı Geçiş
H2020-SMEInst-2016-2017 : Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017 2017-10-18 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
H2020-SMEInst-2014-2015 : Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 1 and 2, 2014-2015 2015-09-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
H2020-FTIPilot-2015-1 : Fast Track to Innovation Pilot 2015-12-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İnnovasyona Hızlı Geçiş İnnovasyona Hızlı Geçiş
H2020-FTIPilot-2016 : Fast Track to Innovation Pilot 2016-06-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İnnovasyona Hızlı Geçiş İnnovasyona Hızlı Geçiş
H2020-CS2-CPW03-2015-02 : Clean Sky 2 Call for Core partners Wave 3 2016-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-SCC-2016-2017 : SMART AND SUSTAINABLE CITIES 2016-03-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-GV-2014-2015 : GREEN VEHICLES 2014-2015 2014-08-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-LCE-2016-2017 : COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 2016-09-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-FETOPEN-2016-2017 : FET-Open – Novel ideas for radically new technologies 2017-09-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler FET - Yeni ve Gelişen Teknolojiler
H2020-WIDESPREAD-2016-2017 : WIDESPREAD 2016-08-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-MSCA-RISE-2016 : Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange 2016-04-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017 : ENGAGING TOGETHER GLOBALLY 2017-02-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-BG-2014-2015 : Blue Growth:Unlocking the potential of Seas and Oceans 2014-06-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-SFS-2014-2015 : Sustainable Food Security 2015-02-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-ISIB-2014-2015 : Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy 2015-02-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-REFLECTIVE-2014-2015 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
CHIST-ERA II Projesi 2015 Çağrısı 2016-01-13 Avrupa Birliği - 7. ÇP ERA-NET CHIST-ERA CHIST-ERA -2015
H2020-DS-2016-2017 : Digital Security Focus Area 2017-04-25
ERC-2016-PoC : Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant 2016-02-16 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-IOT-2016-2017 : Internet of Things 2016-04-12
H2020-EUK-2016 : EU-South Korea Joint Call 2016-01-19
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-SC1-2016-2017 : Personalised Medicine 2017-03-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-MSCA-ITN-2016 : Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks 2016-01-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-COMPET-2016 : Competitiveness of European Space Sector: Technology and Science 2016-03-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-COMPET-2017 : Competitiveness of the European Space Sector: Technology and Science 2017-03-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-SC5-2016-2017 : Greening the Economy 2016-09-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-NMBP-2016-2017 : CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 2017-01-19 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-IND-CE-2016-17 : Industry 2020 in the Circular Economy 2016-10-27
H2020-EE-2016-2017 : Energy Efficiency Call 2016-2017 2017-06-07 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
ERC-2016-COG : Call for proposals for ERC Consolidator Grant 2016-02-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-SwafS-2016-17 : Science with and for Society 2016-01-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
H2020-MSCA-NIGHT-2016 : European Researchers' Night 2016-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-GV-2016-2017 : 2016-2017 Green Vehicles 2016-01-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-EEB-2016-2017 : CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 2016-01-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-ART-2016-2017 : 2016-2017 Automated Road Transport 2017-09-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-INNOSUP-2014-2015 : Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support 2015-03-10
H2020-NMP-2014-2015 : Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production 2015-09-08
H2020-NMP-2014-2015 : Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production 2015-09-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi 2015-10-16 TÜBİTAK KAMAG 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri (KAMAG) 1007-Eğitim
Yükseköğretim Sistemine İlişkin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi 2015-10-16 TÜBİTAK KAMAG 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri (KAMAG) 1007-Eğitim
Yükseköğretimde Eğitim Programları Yönetim Destek Sisteminin Geliştirilmesi 2015-10-16 TÜBİTAK KAMAG 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri (KAMAG) 1007-Eğitim
Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi 2015-10-16 TÜBİTAK KAMAG 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri (KAMAG) 1007-Eğitim
1003-SAB-UIDB-2015-2 TÜBİTAK-NIH Primer İmmün Yetmezlik 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SBB-EGTM-2015-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-KMY-KMYM-2015-2 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Kimya
1003-HVU-HAVA-2015-2 İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Havacılık ve Uzay
1003-SUA-ARTM-2015-2 Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Su
1003-GDA-BHCE-2015-2 Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
1003-GDA-TRLA-2015-2 Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
1003-MAK-OTOM-2015-2 Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Makine-İmalat Teknolojileri
1003-MAK-TSRM-2015-2 Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Makine-İmalat Teknolojileri
1003-OTO-BTRY-2015-2 İleri Batarya Teknolojileri 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-OTO-MALZ-2015-2 Metal Alaşımlar 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Otomotiv
1003-SAB-ILAC-2015-2 Kan ve Kan Ürünleri 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-ASIT-2015-2 Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-KLNK-2015-2 Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-SAB-TTIP-2015-2 Nörodejeneratif Hastalıklar 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Sağlık
1003-ENE-HPIL-2015-2 Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-ENE-GUNS-2015-2 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-ENE-KOMR-2015-2 Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımda Yenilikçi İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
1003-BIT-FOTO-2015-2 Fotonik Aygıt ve Teknolojileri 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-BBIL-2015-2 Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003 - Sürdürülebilir Bilgi ve Ağ Teknolojileri 2015-08-21 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Bilgi ve İletişim Teknolojileri
ERC-2014-ADG : Call for proposals for ERC Advanced Grant 2014-10-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-PHC-2015-two-stage : Personalising health and care 2014-10-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-LCE-2014-2 : CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 2014-09-10 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EURO-SOCIETY-2015 : Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
ERC-2015-STG : Call for proposals for ERC Starting Grant 2015-02-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-NMP-2015-two-stage : Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production 2015-03-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-NMP-ERA-NET-2015 : Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production 2015-03-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-NMP-PILOTS-2015 : Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production 2015-03-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-NMP-CSA-2015 : Call for Nanotechnologies, Advanced Materials and Production 2015-03-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Nanoteknoloji, Gelişmiş Gereçler, İleri Üretim ve Geliştirme, ve Biyoteknoloji
H2020-MG-2015-Singlestage-B : MOBILITY for GROWTH 2014-2015 2015-10-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-GV-2015 : GREEN VEHICLES 2014-2015 2015-10-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-JTI-IMI2-2014-01 : IMI2 1st Call for Proposals 2014 2015-04-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-LCE-2015-1-two-stage : CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 2014-09-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-BG-2015-1 : Blue Growth:Unlocking the potential of Seas and Oceans 2015-06-11 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-SFS-2015-1 : Sustainable Food Security 2015-06-11 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-SFS-2015-2 : Sustainable Food Security 2015-02-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-PHC-2015-single-stage_RTD : Personalising health and care 2015-02-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-BBI-PPP-2014-1 : BIO BASED INDUSTRIES PPP 2014-10-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
ERC-2015-AdG : Call for proposals for ERC Advanced Grant 2015 2015-06-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-EE-2015-2-RIA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2015-3-MarketUptake : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-YOUNG-SOCIETY-2014 : The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INFRASUPP-2015-1 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2015-01-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-OpticalPrize-2015 : Horizon Prize – Breaking the optical transmission barriers 2016-03-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-EINFRA-2015-1 : e-Infrastructures 2015-01-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
ERC-2015-PoC : Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant 2015-10-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi ERC - Avrupa Araştırma Konseyi
H2020-REFLECTIVE-6-2015 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INT-SOCIETY-2015 : Europe as a global actor 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 : The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-EURO-6-2015 : Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INSO-2015 : NEW FORMS OF INNOVATION 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INSO-2015-CNECT : NEW FORMS OF INNOVATION 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-JTI-IMI2-2015-04-two-stage : IMI2 4th Call for Proposals 2015-02-11 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-MSCA-IF-2015 : Individual Fellowships (IF) 2015-09-10 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-INT-INCO-2015 : Europe as a global actor 2015-05-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-MSCA-IF-2014 : Individual Fellowships (IF) 2014-09-11 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-CS2-CPW02-2015-01 : Clean Sky 2 Call for Core Partners Wave 2 2015-07-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EURO-6-2015 : Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INSO-2015 : NEW FORMS OF INNOVATION 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INSO-2015-CNECT : NEW FORMS OF INNOVATION 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INT-SOCIETY-2015 : Europe as a global actor 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-REFLECTIVE-6-2015 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 : The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INSO-2015 : NEW FORMS OF INNOVATION 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INSO-2015-CNECT : NEW FORMS OF INNOVATION 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INT-SOCIETY-2015 : Europe as a global actor 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-REFLECTIVE-6-2015 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 : The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-DRS-2015 : Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate change 2015-08-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler
H2020-BES-2015 : Border Security and External Security 2015-08-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-FCT-2015 : Fight against crime and Terrorism 2015-08-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-DS-2015-1 : Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust 2015-08-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması Güvenli toplumlar - Avrupa ve vatandaşlarının özgürlüğünün ve güvenliğinin korunması
H2020-BBI-PPP-2015-1-1 : BIO BASED INDUSTRIES PPP 2015-09-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-JTI-FCH-2015-1 : FCH2 JU call for proposals 2015 2015-08-27 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-BBI-PPP-2015-1-1 : BIO BASED INDUSTRIES PPP 2015-09-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-SEAC-2015-1 : Call for making science education and careers attractive for young people 2015-09-16 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
COS-TOUR-2015-3-04-1 : Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector 2015-06-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar
H2020-MSCA-ITN-2015 : Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN) 2015-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-EE-2015-1-PPP : Energy Efficiency 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
COS-DESIGN-2015-3-03-1 : Design-based consumer goods 2015-07-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar
H2020-FoF-2015 : Call for Factories of the Future 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar
H2020-MSCA-RISE-2015 : Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2015-04-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri
H2020-TWINN-2015 : Call for Twinning 2015-05-07 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-SMEINST-1-2015 : Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 1 and 2, 2014-2015 2015-11-25 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-JTI-IMI2-2015-04-two-stage : IMI2 4th Call for Proposals 2015-04-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-JTI-IMI2-2015-03-two-stage : IMI2 3rd Call for Proposals 2015-09-22 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-JTI-IMI2-2015-03-two-stage : IMI2 3rd Call for Proposals 2015-09-22 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-JTI-IMI2-2015-04-two-stage : IMI2 4th Call for Proposals 2015-04-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-SCC-2015 : CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES 2015-05-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-LCE-2015-3 : CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 2015-05-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-MG-2015_SingleStage-A : MOBILITY for GROWTH 2014-2015 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-MG-2015_TwoStages : MOBILITY for GROWTH 2014-2015 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-LCE-2015-2 : CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 2015-05-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-CS2-CPW02-2015-01 : Clean Sky 2 Call for Core Partners Wave 2 2015-07-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-INNOSUP-2015-3 : Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support 2015-04-29 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
H2020-INNOSUP-2015-1 : Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support 2015-04-30 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik KOBİlerde İnovasyon KOBİ'lerde Innovasyon
H2020-INFRASUPP-2015-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-ICT-2014-2 : ICT 2014 - Information and Communications Technologies 2014-11-25 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Robotics Robot Teknolojisi
H2020-HCO-2015 : Health Co-ordination activities 2015-02-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-HCO-2015 : Health Co-ordination activities 2015-02-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
NFRP-2014-2015-2 : Master call for EURATOM 2014-11-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018
H2020-EE-2015-1-PPP : Energy Efficiency 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-INFRASUPP-2015-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRASUPP-2014-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-09-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-EE-2015-1-PPP : Energy Efficiency 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-INFRASUPP-2015-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-ICT-2014-2 : ICT 2014 - Information and Communications Technologies 2014-11-25 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Robotics Robot Teknolojisi
H2020-ICT-2014-2 : ICT 2014 - Information and Communications Technologies 2014-11-25 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Robotics Robot Teknolojisi
NFRP-2014-2015-2 : Master call for EURATOM 2014-11-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018
H2020-EE-2015-1-PPP : Energy Efficiency 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2015-1-PPP : Energy Efficiency 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-2-RIA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-3-MarketUptake : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-YOUNG-SOCIETY-2014 : The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-EE-2015-1-PPP : Energy Efficiency 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-INFRASUPP-2015-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
NFRP-2014-2015-2 : Master call for EURATOM 2014-11-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018
NFRP-2014-2015-2 : Master call for EURATOM 2014-11-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018
NFRP-2014-2015-2 : Master call for EURATOM 2014-11-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018
H2020-INFRASUPP-2014-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-09-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-EE-2014-1-PPP : Energy Efficiency 2014-03-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-LEIT-BIO-2014-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2014-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-INFRASUPP-2015-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRASUPP-2015-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRASUPP-2014-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-09-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRASUPP-2014-1 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-05-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRASUPP-2014-1 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-05-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-EE-2014-3-MarketUptake : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-1-PPP : Energy Efficiency 2014-03-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-2-RIA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-HCO-2015 : Health Co-ordination activities 2015-02-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
NFRP-2014-2015-2 : Master call for EURATOM 2014-11-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018 Euratom Araştırma ve Eğitim Programı 2014 - 2018
H2020-INFRASUPP-2015-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-ICT-2014-2 : ICT 2014 - Information and Communications Technologies 2014-11-25 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik Robotics Robot Teknolojisi
H2020-HCO-2015 : Health Co-ordination activities 2015-02-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-HCO-2015 : Health Co-ordination activities 2015-02-24 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-LEIT-BIO-2014-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2014-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-YOUNG-SOCIETY-2014 : The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-YOUNG-SOCIETY-2014 : The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-LEIT-BIO-2014-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2014-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-LEIT-BIO-2014-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2014-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-LEIT-BIO-2014-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2014-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-INFRASUPP-2014-1 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-05-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-EE-2014-3-MarketUptake : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-2-RIA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-3-MarketUptake : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-INFRASUPP-2014-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-09-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRASUPP-2014-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-09-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRASUPP-2014-1 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-05-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-EE-2014-3-MarketUptake : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-2-RIA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-2-RIA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-INFRASUPP-2014-1 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-05-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-EE-2014-3-MarketUptake : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-2-RIA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-3-MarketUptake : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-INFRASUPP-2014-1 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-05-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRASUPP-2014-2 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-09-02 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRASUPP-2014-1 : Support to Innovation, Human resources, Policy and International cooperation for research infrastructures 2014-05-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-YOUNG-SOCIETY-2014 : The young generation in an innovative, inclusive and sustainable Europe 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-LEIT-BIO-2014-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2014-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014 : Reflective societies: cultural heritage and European identities 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-LEIT-BIO-2014-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2014-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-EE-2014-1-PPP : Energy Efficiency 2014-03-20 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-LEIT-BIO-2015-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2015-03-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2015-4-PDA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-WIDESPREAD-2014-2 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-10-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-ISIB-2015-2 : Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy 2015-02-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Biyoekonomi Biyoekonomi
H2020-BG-2015-2 : Blue Growth:Unlocking the potential of Seas and Oceans 2015-02-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-WIDESPREAD-2014-1 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-09-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-GV-2014 : GREEN VEHICLES 2014-2015 2014-08-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-EE-2015-4-PDA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2015-4-PDA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2015-4-PDA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2015-4-PDA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2015-4-PDA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2015-4-PDA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2015-4-PDA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-4-PDA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EURO-SOCIETY-2014 : Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-EE-2015-4-PDA : Energy Efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-WIDESPREAD-2014-2 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-10-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-LEIT-BIO-2015-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2015-03-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-EE-2014-4-PDA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-WIDESPREAD-2014-1 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-09-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-WIDESPREAD-2014-1 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-09-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-ISIB-2015-1 : Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy 2015-06-11 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Biyoekonomi Biyoekonomi
H2020-ISIB-2015-1 : Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy 2015-06-11 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Biyoekonomi Biyoekonomi
H2020-EE-2014-4-PDA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-ISIB-2015-2 : Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy 2015-02-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Biyoekonomi Biyoekonomi
H2020-BG-2015-2 : Blue Growth:Unlocking the potential of Seas and Oceans 2015-02-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-LEIT-BIO-2015-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2015-03-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-LEIT-BIO-2015-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2015-03-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-WIDESPREAD-2014-1 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-09-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-EURO-SOCIETY-2014 : Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-WIDESPREAD-2014-1 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-09-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-WIDESPREAD-2014-2 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-10-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-WIDESPREAD-2014-1 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-09-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-WIDESPREAD-2014-1 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-09-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-WIDESPREAD-2014-2 : H2020-WIDESPREAD-2014 2014-10-15 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi Mükemmeliyetin Yayılması ve Katılımın Genişletilmesi
H2020-EE-2014-4-PDA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-EE-2014-4-PDA : Energy Efficiency 2014-06-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Güvenli, temiz ve verimli enerji
H2020-GV-2014 : GREEN VEHICLES 2014-2015 2014-08-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-LEIT-BIO-2015-1 : LEIT BIOTECHNOLOGY 2015-03-26 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma
H2020-EURO-SOCIETY-2014 : Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe 2014-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-SPIRE-2015 : Call for SPIRE - Sustainable Process Industries 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-EeB-2015 : Call for Energy-efficient Buildings 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-FoF-2015 : Call for Factories of the Future 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar
H2020-WATER-2015-one-stage : Water Innovation: Boosting its value for Europe 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-WASTE-2015-one-stage : Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler
H2020-WASTE-2015-two-stage : Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Biyoekonomi Biyoekonomi
H2020-WATER-2015-two-stage : Water Innovation: Boosting its value for Europe 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik, İç ve Dış Sular Araştırmaları ve Biyoekenomi
H2020-SC5-2015-two-stage : Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler
COS-DCFB-2015-3-01-1 : Statistics for Family Businesses 2015-06-17 Avrupa Birliği - Horizon 2020 İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar İşletme Kurulumu ve Büyüme İçin Daha Uygun Koşullar
H2020-SC5-2015-one-stage : Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler
COS-EYE-2015-4-01 : Erasmus for Young Entrepreneurs 2015-06-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Girişimcilerin Desteklenmesi Girişimcilerin Desteklenmesi Girişimcilerin Desteklenmesi
H2020-INFRASUPP-2015-2 : Support to innovation, human resources, policy and international cooperation 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-INFRADEV-1-2015-2 : Developing new world-class research infrastructures 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-GERI-2015-1 : Call for promoting Gender Equality in Research and Innovation 2015-09-16 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Araştırma ve İnnovasyonda Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Araştırma ve İnnovasyonda Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi
H2020-GARRI-2015-1 : Call for developing governance for the advancement of Responsible Research and Innovation 2015-09-16 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
H2020-SEAC-2015-1 : Call for making science education and careers attractive for young people 2015-09-16 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
H2020-ISSI-2015-1 : Call for integrating Society in Science and Innovation 2015-09-16 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim Toplum ile ve Toplum için Bilim
H2020-PHC-2015-single-stage : Personalising health and care 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
H2020-INFRADEV-1-2015-1 : Developing new world-class research infrastructures 2015-01-14 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-PROTEC-2015 : Protection of European assets in and from Space-2015-LEIT SPACE 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-EO-2015 : Earth Observation-2015-LEIT SPACE 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
H2020-COMPET-2015 : H2020-LEIT-Space-Competitivenessof the European Space Sector-2015 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet Avrupa Araştırma Altyapıları Avrupa Araştırma Altyapıları
5001 - Akademik e-Kitap Proje Çağrısı 2013-06-14 TÜBİTAK Bilim ve Toplum 5001 - Akademik e-Kitap Destek Çağrısı 5001 Mart 2013
TÜBİTAK-Fransa ANR İkili İşbirliği Proje Başvuru Çağrısı 2015-03-30 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Fransa ile İkili İşbirliği TÜBİTAK - ARN
1001 Mart 2015 2015-03-06 TÜBİTAK ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 1001 Mart 2015
1001 Eylül 2015 2015-09-04 TÜBİTAK ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 1001 Eylül 2015
GD0301-HAMMADDE VE ATIKLARINDAN GIDA KATKI MADDELERİ/YARDIMCI MADDELERİNİN ÜRETİMİ VE MEVCUT KATKI MADDELERİ/YARDIMCI MADDELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 2015-01-16 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
GD0302-BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE GIDA KATKI MADDELERİ/YARDIMCI MADDELERİN ÜRETİMİ VE MEVCUT KATKI MADDELERİ/YARDIMCI MADDELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ 2015-01-16 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
TÜBİTAK - Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (FWO) İkili İşbirliği Çağrısı 2015-02-16 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Belçika ile İkili İşbirliği TÜBİTAK - FWO (Belçika)
GD0303: GIDA KATKI MADDELERİNİN/YARDIMCI MADDELERİN TESPİTİ AMACIYLA YENİLİKÇİ, HIZLI ANALİZ VE YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ 2015-01-16 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Gıda
EN0304: YÜKSEK VERİMLİ FOTOVOLTAİK HÜCRELERİN GELİŞTİRİLMESİ 2015-01-16 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
EN0401-YÜKSEK ISIL DİRENCE SAHİP YENİLİKÇİ İNŞAAT YALITIM MALZEMELERİ İLE YALITIM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2015-01-16 TÜBİTAK ARDEB 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 1003-Enerji
3501 Mart 2015 2015-03-06 TÜBİTAK ARDEB 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 3501 Mart 2015
3501 Eylül 2015 2015-09-04 TÜBİTAK ARDEB 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 3501 Eylül 2015
TÜBİTAK - Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı (FCT) İkili İşbirliği Çağrısı 2015-01-30 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Portekiz ile İkili İşbirliği TÜBİTAK - FCT (Portekiz)
TÜBİTAK - Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) İkili İşbirliği Çağrısı 2015-03-02 TÜBİTAK İkili İşbirliği Programları Almanya ile İkili İşbirliği TÜBİTAK - BMBF (Almanya)
H2020-EE-2015-2-RIA - EE-06-2015: Demand response in blocks of buildings 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-2-RIA-EE-11-2015: New ICT-based solutions for energy efficiency 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-2-RIA-EE-13-2015: Technology for district heating and cooling 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-4-PDA-EE-20-2015: Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-MSCA-ITN-2015-MSCA-ITN-2015-EID: Marie SkÅ‚odowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-EID) 2015-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri Araştırma Ağları
H2020-MSCA-ITN-2015-MSCA-ITN-2015-EJD: Marie SkÅ‚odowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-EJD) 2015-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri Araştırma Ağları
H2020-MSCA-ITN-2015-MSCA-ITN-2015-ETN: Marie SkÅ‚odowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN) 2015-01-13 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri Araştırma Ağları
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-05-2015: Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-07-2015: Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-09-2015: Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-10-2015: Consumer engagement for sustainable energy 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-14-2015: Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-15-2015: Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-16-2015: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-17-2015: Driving energy innovation through large buyer groups 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-19-2015: Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-3-MarketUptake-EE-21-2015: Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy 2015-06-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-1-PPP-EE-02-2015: Buildings design for new highly energy performing buildings 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EE-2015-1-PPP-EE-18-2015: New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
ERC-2015-CoG-ERC Consolidator Grant 2015-03-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi AAK (ERC) Konsolidatör Hibesi
ERC-PoC-2015-ERC Proof of Concept Grant 2015-10-01 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi AAK (ERC) Kavram Kanıtlama Hibesi
ERC-StG-2015-ERC Starting Grant 2015-02-03 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet ERC - Avrupa Araştırma Konseyi AAK (ERC) Başlangıç Hibesi
H2020-COMPET-2015-COMPET-01-2015: Technologies for European non-dependence and competitiveness 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-COMPET-2015-COMPET-02-2015: Independent access to space 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-COMPET-2015-COMPET-03-2015: Bottom-up space technologies at low TRL 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-COMPET-2015-COMPET-04-2015: Space exploration – Habitat management 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-COMPET-2015-COMPET-05-2015: Scientific exploitation of astrophysics, comets, and planetary data 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-COMPET-2015-COMPET-06-2015: International Cooperation in space science 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-EeB-2015-EeB-05-2015: Innovative design tools for refurbishing of buildings at district level 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EeB-2015-EeB-06-2015: Integrated solutions of thermal energy storage for building applications 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EeB-2015-EeB-07-2015: New tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy performances at the level of buildings and blocks of buildings 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EeB-2015-EeB-08-2015: Integrated approach to retrofitting of residential buildings 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Enerji Verimliliği
H2020-EO-2015-EO-1-2015: Bringing EO applications to the market 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-EO-2015-EO-2-2015: Stimulating wider research use of Copernicus Sentinel Data 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-EO-2015-EO-3-2015: Technology developments for competitive imaging from space 2015-04-08 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Uzay
H2020-EURO-6-2015-EURO-6-2015: Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Kriz ile Mücadele: Yeni Fikir, Strateji ve İdari Yapılar
H2020-FoF-2015-FoF-08-2015: ICT-enabled modelling, simulation, analytics and forecasting technologies 2015-02-04 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik LEIT - Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler Geleceğin Fabrikaları
H2020-INSO-2015-CNECT-INSO-1-2015: ICT-enabled open government 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Yeni İnovasyon Biçimleri
H2020-INSO-2015-INSO-4-2015: Innovative schemes for open innovation and science 2.0 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Yeni İnovasyon Biçimleri
H2020-INSO-2015-INSO-5-2015: Social innovation Community 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Yeni İnovasyon Biçimleri
H2020-INT-INCO-2015-INT-01-2015: Enhancing and focusing research and innovation cooperation with the Union’s key international partner countries - proposals targeting Australia, USA, Brazil, South Africa, Ukraine 2015-05-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Küresel Aktör Olarak Avrupa
H2020-INT-INCO-2015-INT-02-2015: Encouraging the research and innovation cooperation between the Union and selected regional partners – proposals targeting Southern Mediterranean Neighbourhood, Eastern Partnership 2015-05-12 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Küresel Aktör Olarak Avrupa
H2020-LCE-2015-2-LCE-03-2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies 2015-05-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Düşük Karbon Teknolojileri
H2020-LCE-2015-LCE-12-2015: Demonstrating advanced biofuel technologies 2015-05-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Düşük Karbon Teknolojileri
H2020-LCE-2015-2-LCE-19-2015: Supporting coordination of national R&D activities 2015-05-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Düşük Karbon Teknolojileri
H2020-LCE-2015-2-LCE-21-2015: Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts 2015-05-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Düşük Karbon Teknolojileri
H2020-MG-2015_SingleStage-A-MG-1.10-2015: International cooperation in aeronautics with China 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_SingleStage-A-MG-1.8-2015: International cooperation in aeronautics with Japan 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_SingleStage-A-MG-1.9-2015: International cooperation in aeronautics with Canada 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_SingleStage-A-MG-9.1-2015: Transport societal drivers 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_SingleStage-A-MG-9.5-2015: Fostering transnational cooperation in European transport research and innovation – NCP network 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_TwoStages-MG-1.2-2015: Enhancing resource efficiency of aviation 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_TwoStages-MG-3.6a-2015: Safe and connected automation in road transport 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_TwoStages-MG-4.3-2015: System modelling and life-cycle cost optimisation for waterborne assets 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_TwoStages-MG-5.4-2015: Strengthening the knowledge and capacities of local authorities 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_TwoStages-MG-5.5a-2015: Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_TwoStages-MG-6.3-2015: Common communication and navigation platforms for pan-European logistics applications 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MG-2015_TwoStages-MG-8.4a-2015: Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation 2015-04-23 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Akıllı, Yeşil ve Bütünleşik Ulaştırma Büyümeye Yönelik Ulaşım
H2020-MSCA-RISE-2015-MSCA-RISE-2015: Marie SkÅ‚odowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2015-04-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Bilimsel Mükemmeliyet MSCA - Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri Araştırma Ağları
H2020-PHC-2015-single-stage-PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık ve bakımın kişiselleştirilimesi
H2020-PHC-2015-single-stage-PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık ve bakımın kişiselleştirilimesi
H2020-PHC-2015-single-stage-PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık ve bakımın kişiselleştirilimesi
H2020-PHC-2015-single-stage-PHC-28-2015: Self management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık ve bakımın kişiselleştirilimesi
H2020-PHC-2015-single-stage-PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth services 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık ve bakımın kişiselleştirilimesi
H2020-PHC-2015-single-stage-PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Sağlık ve bakımın kişiselleştirilimesi
H2020-REFLECTIVE-6-2015-REFLECTIVE-6-2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets 2015-05-28 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Değişen Dünyada Avrupa - Kapsayıcı, innovatif ve mütefekkir toplumlar Yansıtıcı Toplumlar: Avrupalılık kimliği ve değerleri
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-02-2015: ERA for Climate Services 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-05b-2015: Earth-system modelling and climate services 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-10c-2015: An EU support mechanism for evidence-based policy on biodiversity & ecosystems services 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage- SC5-11c-2015: Deep mining on continent and/or in sea-bed 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-11d-2015: New sustainable exploration technologies and geomodels 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-11e-2015: New metallurgical systems 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-12b-2015: Materials under extreme conditions 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-13c-2015: Innovation friendly minerals policy framework 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-13d-2015: Raw materials research and innovation coordination 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-13e-2015: Raw materials intelligence capacity 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-13f-2015: Strategic international dialogues and cooperation with raw materials producing countries and industry 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-15-2015: Strengthening the European Research Area in the domain of Earth Observation 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-18b-2015: Integrating North African, Middle East and Balkan Earth Observation capacities in GEOSS 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-one-stage-SC5-19b-2015: Mapping Member State research and innovation in climate change, environment, resource efficiency and raw materials 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-two-stage-SC5-04-2015: Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-two-stage-SC5-07-2015: More effective ecosystem restoration in the EU 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SC5-2015-two-stage-SC5-17-2015: Demonstrating the concept of 'Citizen Observatories' 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Sürdürülebilir Ham Madde Arzı ile Düşük Karbonlu ve Verimli Ekonomilerin Oluşturulması
H2020-SCC-2015-SCC-01-2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects 2015-05-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Akıllı Şehir ve Toplumlar
H2020-SCC-2015-SCC-03-2015: Development of system standards for smart cities and communities solutions 2015-05-05 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Akıllı Şehir ve Toplumlar
H2020-WASTE-2015-one-stage-WASTE-4d-2015: Raw materials partnerships 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler ATIK: Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanma ve Hammaddeyi Kurtarmak için Kaynak
H2020-WASTE-2015-two-stage-WASTE-6a-2015: Eco-innovative solutions 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler ATIK: Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanma ve Hammaddeyi Kurtarmak için Kaynak
H2020-WASTE-2015-two-stage-WASTE-6b-2015: Eco-innovative strategies 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler ATIK: Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanma ve Hammaddeyi Kurtarmak için Kaynak
H2020-WASTE-2015-two-stage-WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler ATIK: Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanma ve Hammaddeyi Kurtarmak için Kaynak
H2020-WATER-2015-one-stage-WATER-3-2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Su Yeniliği: Avrupa Su Değerinin Artırılması
H2020-WATER-2015-one-stage-WATER-4b-2015: Water management solutions for agricultural sector, thematic networks 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Su Yeniliği: Avrupa Su Değerinin Artırılması
H2020-WATER-2015-two-stage-WATER-1b-2015: Demonstration/pilot activities 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Su Yeniliği: Avrupa Su Değerinin Artırılması
H2020-WATER-2015-two-stage-WATER-2b-2015: Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable water management and climate change mitigation: 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Su Yeniliği: Avrupa Su Değerinin Artırılması
H2020-WATER-2015-two-stage-WATER-5c-2015: Development of water supply and sanitation technology, systems and tools, and/or methodologies 2015-04-21 Avrupa Birliği - Horizon 2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler Güvenli, temiz ve verimli enerji Su Yeniliği: Avrupa Su Değerinin Artırılması