Araştırma

Araştırmada etkinliğini artırarak dünyanın sayılı araştırma üniversiteleri arasında yer almak ve araştırma ağırlıklı bir üniversite olmak, Boğaziçi Üniversitesi’nin stratejik önceliklerindendir. Boğaziçi Üniversitesi, bu tercihinin gereği olarak; bünyesindeki 32 akademik bölüm, 30 uygulama ve araştırma merkezi, özgün araştırma yürüten çok sayıda laboratuvarı ile faaliyet göstermektedir. Boğaziçi Üniversitesi, bu araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu stratejik önceliğinden hareketle araştırma projeleri faaliyetlerini ve araştırmacılarına sunulan destek hizmetini etkinleştirmek amacıyla yapılanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü’nden oluşan organizasyonel yapılanma içinde araştırmacılara destek vermektedir. Daha fazla bilgi için..

Akademisyenler, TTO’nun sunduğu olanaklardan şu şekilde yararlanır: